thumbnail

28 Apr 2023 | LINE Thailand PR Team

Link Copied!

LINE สนับสนุนพรรคการเมืองใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้

การเลือกตั้งครั้งสำคัญกำลังจะมาถึงในไม่ช้า ผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างใช้กลยุทธ์กลวิธีหาเสียงกันอย่างดุเดือด LINE พร้อมเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งยุคใหม่ ในการสื่อสารถึงนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายในการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารที่เชื่อถือได้และโปร่งใส โดยสามารถยืนยันถึงแหล่งที่มาได้จริง ผ่านการใช้บัญชีทางการหรือ LINE OA ที่มีการจัดหมวดหมู่บัญชีอันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองซึ่งมีการสร้างขอบเขตที่ชัดเจน รวมถึงผ่านการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE โดยต้องเป็นการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจนภายใต้กฎหมาย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

Infographic_LINE OA for Political Party 1.png

Infographic_LINE OA for Political Party 2.png

นอกจากนี้ LINE ยังได้นำเสนอ “5 เทคนิค ใช้ LINE OA ได้ใจประชาชน” เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถใช้เครื่องมือยอดนิยมบนแพลตฟอร์ม LINE สำหรับการสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 

(1) ใช้สร้างฐานผู้ติดตาม ฐานเสียงในวงกว้าง โดยพรรคสามารถเชิญชวน เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มผู้ติดตาม เพื่อสร้างฐานผู้ติดตาม ในช่วงเดินหาเสียง และใช้เป็นฐานข้อมูลในการสื่อสารระยะยาวหลังเลือกตั้งได้อีกด้วย

(2) ใช้อัปเดตข้อมูลข่าวสารโดยตรง ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวและข่าวสารโดยตรงจากพรรคอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ป้องกันข้อมูลบิดเบือนหรือ Fake news

(3) ใช้นำเสนอนโยบายแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดย LINE OA สามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายในการบรอดแคสต์ข้อความได้ ดังนั้น พรรคการเมืองหรือผู้สมัครฯ สามารถสื่อสารถึงทุกคนหรือจำแนกเป็นกลุ่มได้ตามต้องการ

(4) ใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ต่อยอด สร้างการมีส่วนร่วมได้โดยตรงจากประชาชน โดยเป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จากผู้ติดตาม อาทิ เพศ อายุ พื้นที่อยู่อาศัย ข้อมูลความสนใจในเนื้อหาต่างๆ เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายในครั้งต่อไปได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

(5) สร้าง Group OA เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรค พรรคฯ สามารถสร้าง LINE OA หลายบัญชี เพื่อให้ผู้สมัครในสังกัดได้กระจายการสื่อสารกับฐานผู้ติดตามตามแต่ละพื้นที่แยกกันได้

 

เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เชื่อถือได้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ LINE พร้อมเป็นช่องทางการสื่อสารบนโลกออนไลน์ และพร้อมสนับสนุนให้พรรคการเมืองและนักการเมืองไทยยุคใหม่ ใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โปร่งใส ภายใต้ข้อกำหนดและบทกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อยอดสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศได้อย่างสมบูรณ์

 

#LINEFORELECTION #LINEforbusiness #LINEThailand

 

เกี่ยวกับ LINE for Business

กลุ่มบริการจากแพลตฟอร์ม LINE สำหรับภาคธุรกิจไทย ที่มุ่งยกระดับศักยภาพการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยให้เทียบเท่าธุรกิจระดับสากล สู่การเติบโตรับโลกยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน อันประกอบไปด้วย 2 กลุ่มโซลูชั่นหลัก ได้แก่ LINE Official Account บัญชีทางการที่สามารถเชื่อมต่อกับหลากหลายเครื่องมือเพื่อสร้างหน้าร้านออนไลน์ ด้วยยอดการเปิดบัญชีในปัจจุบันกว่า 5 ล้านบัญชี และ LINE Ads โซลูชั่นในการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE ด้วยตำแหน่งโฆษณาที่หลากหลายครอบคลุมถึง 6 บริการ รวมไปถึงเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยให้ภาคธุรกิจเติบโตผ่านแชตได้อย่างครบวงจร