thumbnail

11 Oct 2023 | LINE Thailand PR Team

Link Copied!

LINE สานต่อความร่วมมือสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปอบรมความรู้เชิงเทคโนโลยีแก่บุคลากรภาครัฐไทย

LINE ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินชีวิต (Life Infrastructure) ยุคใหม่ สานต่อความร่วมมือสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดกิจกรรมเวิร์คช้อป มุ่งให้ความรู้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงลึกแก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะในเมืองไทย


หลายปีที่ผ่านมา บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐของไทย เริ่มมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ด้วยการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา บุคลากรภาครัฐจึงต้องการศึกษา อัปเดตข้อมูลการใช้งานใหม่ๆ ให้เท่าทัน LINE ในฐานะแพลตฟอร์มดิจิทัลหลักของไทย จึงจัด LINE Government Workshop 2023 กิจกรรมอบรมและเวิร์คช้อปเชิงลึกถึงการใช้งาน LINE เพื่อให้บุคลากรภาครัฐไทย สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเข้าถึงและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร LINE และ TDGA.JPG

ในภาพจากซ้าย:

 อริสา ศิริวินิจ ที่ปรึกษาธุรกิจหน่วยงานภาครัฐ LINE ประเทศไทย

 ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สพร. และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ฤทธิชัย วานิชย์หานนท์ หัวหน้าที่ปรึกษาธุรกิจหน่วยงานภาครัฐ LINE ประเทศไทย

 

ภายในงาน LINE ได้นำเสนอพฤติกรรมคนไทยอันน่าสนใจจาก Canalys Research และ Appfigures ชี้ให้เห็นว่า ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในไทยกว่า 80% ยังเป็นในรูปแบบเติมเงิน และ 62% นิยมใช้สมาร์ท      โฟนแบบประหยัด ทำให้คนกลุ่มนี้มีข้อจำกัดในการดาวน์โหลดแอปฯ ใหม่ๆ มาใช้งาน ส่งผลให้อัตราการดาวน์โหลดแอปฯ ของคนไทยมีเพียง 40% จากจำนวนแอปฯ ทั้งหมดที่มีมากถึง 4 ล้านแอปฯ โดยผู้ใช้งานไทยมีการดาวน์โหลดแอปฯ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 21 แอปฯ ต่อคน และเนื่องด้วยข้อจำกัดของต้นทุนในการใช้งานดาต้า จึงมีเพียง 9 แอปฯ เท่านั้น ที่มีการใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การพัฒนาแอปฯ ของแต่ละหน่วยงานเพื่อบริการประชาชน จึงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอไป


 โดย LINE ยังได้มีการอัปเดตข้อมูลใหม่ ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มในการเข้าถึงคนไทยกว่า 54 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้งานของคนไทย ที่ใช้เวลาบน LINE เฉลี่ยมากถึง 90 นาทีต่อวัน และยังเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียว ที่มีการใช้งานโดยคนไทยโดยกระจายตัวในทุกช่วงอายุ สะท้อนถึงความสามารถของ LINE ในการเป็นช่องทางให้บริการประชาชนสำหรับหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี ผ่านโซลูชั่นและเครื่องมือมากมาย อาทิ บัญชีทางการ LINE Official Account (LINE OA) ที่เป็นเสมือนหน่วยให้บริการบนโลกออนไลน์ เพิ่มความง่ายให้กับประชาชนในการเข้าถึง ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปฯ ใหม่ และใช้งานได้ง่ายด้วยความคุ้นชิน


 บรรยากาศงาน 1.JPG

(บรรยากาศกิจกรรมเวิร์คช้อป)

 

พร้อมกันนี้ LINE ยังมีการยกตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการใช้งาน LINE OA ให้บริการประชาชนแล้วในเมืองไทย พร้อมชี้แนะแนวคิดการเชื่อมต่อ API เพื่อนำระบบของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว มาเชื่อมต่อกับ LINE OA ให้คนไทยสามารถเข้าใช้บริการผ่าน LINE ได้ง่ายขึ้นและครบครัน พร้อมเวิร์คช้อปเชิงลึกให้บุคลากรภาครัฐที่เข้าร่วม ได้มีโอกาสลองคิดค้นกลยุทธ์ แนวทางการใช้ LINE เพื่อตอบโจทย์การให้บริการของแต่ละองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

LINE พร้อมเป็นแพลตฟอร์มหลักเพื่อการบริการดิจิทัลของภาครัฐ มุ่งสร้างความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย ผ่านการเดินหน้าให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่บุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการรับคำปรึกษาเพื่อการใช้งานและพัฒนาบริการภาครัฐบนแพลตฟอร์ม LINE สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] 


#LINEforBusiness #LINEOA

 

 

เกี่ยวกับ LINE for Business

กลุ่มบริการจากแพลตฟอร์ม LINE สำหรับภาคธุรกิจไทย ที่มุ่งยกระดับศักยภาพการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยให้เทียบเท่าธุรกิจระดับสากล สู่การเติบโตรับโลกยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน อันประกอบไปด้วย 2 กลุ่มโซลูชั่นหลัก ได้แก่ LINE Official Account บัญชีทางการที่สามารถเชื่อมต่อกับหลากหลายเครื่องมือเพื่อสร้างหน้าร้านออนไลน์ ด้วยยอดการเปิดบัญชีในปัจจุบันกว่า 6 ล้านบัญชี และ LINE Ads โซลูชั่นในการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE ด้วยตำแหน่งโฆษณาที่หลากหลายครอบคลุมถึง 6 บริการ รวมไปถึงเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยให้ภาคธุรกิจเติบโตผ่านแชตได้อย่างครบวงจร